Om Gästa Gård

Verksamheten och byggnaderna

Verksamheten

Gästa gård drivs sedan år 2010 i andra generation av Mats och Emmeli Edenmark. Gården drevs tidigare av Mats föräldrar Börje Svensson och Märta Brita Forsberg Svensson som haft den i sin ägo sedan 1990. Då många olika verksamheter har sett dagens ljus på gården under årens lopp, har vi valt att renodla och banta ner utbudet av produkter och tjänster. I huvudsak satsar vi på primärproduktion av kött med diko och kalvförsäljning samt tjuruppfödning på gården.

Vår ambition är att alla djur skall leva ett fritt liv. Dikorna går således ute året om. Dom föder sina kalvar utomhus och går tillsammans hela sommaren innan dom skiljs åt till hösten. Rekryteringskvigorna (kalvar av honkön) och tjurkalvarna (som stannar kvar på gården) går under vintern i lösdriftsboxar/vinterhagar i väntan på nästa betesperiod.

Förutom primärproduktion av kött har vi även andra verksamhetsgrenar. Så här ser det ut i sin helhet på Gästa gård:

  • Köttproduktion
  • Växtodling
  • Skogsbruk
  • Maskin entreprenad

Byggnaderna

På Gästa gård finns många byggnader som alla kräver sin beskärda del av uppmärksamhet och omvårdnad. Boningshuset är byggt strax efter 1900 talets början medan den rödmålade bryggstugan är från 1800 talets mitt.

Ladugården som förr användes till tjurarna är uppförd 1923 och byggdes om i mitten av nittiotalet till att vara anpassad specifikt till köttproduktion. Efter stora påtryckningar från Dagmar blev det år 2013 tillslut ett nytt tak i plåt, då det gamla som var av tegel hade nötts hårt av tidens tand. Denna produktionsenhet med uppbundna tjurar på spalt togs ur drift augusti 2017.

Verkstaden på 135 kvadratmeter och maskinfacken, utfodringsplattan för dikorna samt alla övriga ekonomibyggnader är byggda i modern tid.